DELA

Nikolaj söks i konkurs

Pensions-Alandia har sökt café och restaurang Nikolaj i konkurs.
Bolaget har en skuld till pensionsbolaget på 112.000 euro.
Summan innefattar obetalda pensionspremier på 105.000 euro och räntor på 6.500 euro fram till den 5 juli i år. Enligt Pensions-Alandia är fordran klar och ostridig och den har förfallit till betalning.
Aktiebolaget bakom restaurang Nikolaj har den 22 juli uppmanats att betala skulden med hot om konkurs. Summan har inte betalats och i onsdags lämnades konkursansökan in till tingsrätten.
Summan grundar sig på lagen om pension för arbetstagare. Ur bilagan framgår att pensionspremierna lämnats obetalda sedan juni 2009.


Drabbas inte
Arbetstagare drabbas inte även om arbetsgivaren inte betalat pensionspremierna Det är visserligen arbetsgivarens plikt att betala in premierna, men om de blir obetalda träder pensionsförsäkringsbolaget in.
– Arbetstagarnas pension är alltid tryggad och den räknas ut på den lön man har fått, säger Pensions-Alandias vd Åsa Ceder.
Det ingår i pensionsbolagets uppdrag att försöka få in premierna av arbetsgivaren till exempel via landskapsfogden eller via en konkursansökan.
Är det vanligt att arbetsgivare lämnar pensionspremierna obetalda?
– Det händer, tyvärr.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax