DELA

Nerbantat miljöstöd oroar jordbrukarna i LBU-svaren

I alla de cirka 40 yttranden som de åländska jordbrukarna och lantbruksföretagarna lämnat in om förslaget till nytt landsbygdsutvecklingsprogram är det bristen på miljöstöd som oroar mest.
I fredags, sista dagen för remissvar om det kommande LBU-programmet för 2014-20, hade landskapsregeringens registratorer fullt upp med att registrera de uppemot 40 remissvaren. Några hade lämnats in något tidigare.
Tonen i alla svar är orolig och ifrågasättande: Att dra ner på stödet från nuvarande 59,2 miljoner euro till 54,8 miljoner under nästa programperiod är illa för den åländska lantbrukssektorn och konkurrensläget gentemot närområdena försämras ifall förslaget till program går igenom. Farhågorna är stora att många jordbrukare lägger av när stödnivån minskar och då drabbas även de företag som är beroende av råvaror från lantbruket.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax