DELA

Neråt för finländska skolor i PISA-test

Finland rasar i den internationella PISA-statistiken som mäter femtonåriga skolelevers kunskapsnivåer.
Hur de åländska eleverna klarat sig är ännu inte klart.
År 2003, när matematik senast var undersökningens huvudämne, kom finländska elever på andra plats. Nu hamnar Finland på tolfte plats av sextiofem.
Av OECD-länderna placerar Finland sig på sjätte plats i matematik, tredje i läskunnighet och andra i naturvetenskaper.
Av de europeiska länderna är Finland fortfarande bäst i läskunnighet och naturvetenskaper.
Någon skild statistik för de åländska deltagarna finns ännu inte. Elever i svenskspråkiga skolorna i Finland klarade sig ungefär lika bra i matematik som elever i de finskspråkiga skolorna. I de tidigare PISA-undersökningarna har finskspråkiga elever varit bättre.
Jämfört med 2003 har det nationella genomsnittet för matematiska färdigheter sjunkit med 25 poäng, som motsvarar drygt ett halvårs skolarbete.
Av de länder som klarade sig bäst 2003 har Finlands genomsnitt sjunkit mest – en utveckling som är ”oerhört oroväckande”, enligt undervisnings- och kulturministeriets sammanfattning.
Läs mer i dagens Nya Åland.