DELA

Nendre behöver mera hjälp

Med åländsk hjälp startades Nendre, ett center för kvinnor och barn, i litauiska Vilnius 1998. Ålänningarna har genom åren bidraget med varor och pengar, distribuerat via fredsinstitutet och Emmaus på Åland.
– Nu är det dåliga tider, Nendre i Vilnius behöver vårt stöd. Den ekonomiska krisen drabbar hela samhället och i synnerhet verksamheter som Nendre. Läget är krisartat och uppsägningar hotar, skriver Emmaus verksamhetsledare Robert Jansson i ett pressutskick.
Därför vänder sig Emmaus nu till ålänningarna med ett upprop om att skänka tio euro eller mer för att säkra en fortsatt verksamhet.
– För några dagar sedan startades gruppen ”En tia för Nendre” på Facebook. Gruppen har redan samlat 90 medlemmar, som visar sitt stöd genom en inbetalning. Gruppen är öppen för alla och där meddelas kontinuerligt även om uppropets resultat, skriver Jansson.
Sedan starten har Nendre arbetat med cirka 250 familjer och sammanlagt omkring 400 barn. Den som vill bidrag kan betala in en summa till Emmaus Åland 557804-414786. Märk betalningen med ”Nendre”. (mt)