DELA

Nekar till grov förskingring

En näringsidkare åtalas för grov förskingring i tingsrätten. Orsaken är att han enligt åtalet har använt drygt 10 000 euro för eget bruk trots att de skulle ha använts till att betala utmätta fordringar.
Gärningstiden anges till 24.5-26.6 2012. Näringsidkaren hade fått i uppdrag att bygga en pool vid Havsvidden, men han fick betalningssvårigheter och fakturor lämnades obetalda. En del gick till utmätning via landskapsfogdeämbetet.
Havsvidden betalade drygt 29 000 euro för poolprojektet. Pengarna gick till landskapsfogdeämbetet som sedan betalade ut 14 000 euro för att näringsidkaren skulle kunna betalda specifika fakturor för den angivna summan. Enligt åklagaren och landskapsfogden var det klarlagt att pengarna skulle gå till borgenärerna i poolprojektet.
Enligt åklagaren har bara drygt 4 000 euro använts på det sätt som var avsikten medan resten har spenderats på daglig konsumtion. Eftersom summan är så pass står anser han att det handlar om grov förskingring.


Nekar till brott
Den åtalade och hans biträde nekar till åtalet och hävdar att det kontantuttag på 4 999 euro som har gjorts samma dag som landskapsfogdeämbetet överförde pengarna till näringsidkarens konto hade använts till att köpa material till poolen.
De båda sidorna är oeniga på många punkter och den skriftliga bevisningen är ganska omfattande. Tingsrättens dom kommer senare.

Annika Orre