DELA

Nekar till dödsvållande

Den unga bilförare som körde på ex-politikerna May Flodin och Mirjam Öberg på Storagatan utanför Självstyrelsegården i mars i fjol förnekar skuld.
De båda kvinnorna skadades, May Flodin så svårt att hon avled följande dag.
I dag på förmiddagen hölls rättegången. Åklagare Frida Isaksson åtalade bilföraren på fyra punkter – äventyrande av trafiksäkerheten, dödsvållande, vållande av personskada och fordonsskatteförseelse. Genom sitt biträde Marcus Hamro-Drotz bestred bilisten alla åtalspunkter utom den sista.
Via biträdet kräver han dessutom att Mirjam Öberg, som överlevde olyckan trots att läkare bedömt också hennes skador som livshotande, ersätter honom med drygt 3.000 euro för bilen som förstördes.
Tre vittnen hördes om vad de sett och hört i samband med olyckan som inträffade på kvällen den 13 mars 2008. Alla hade varit på samma föreläsning som de två ex-politikerna i Självstyrelsegården som var fullsatt.


På spärrområdet?
Enligt vad de kom ihåg så hade de två kvinnorna gått över gatan strax öster om det tudelade övergångsstället över Storagatan, på spärrområdet.
Detta förnekade Mirjam Öberg bestämt när hon berättade om händelsen för rätten.
– Jag är absolut hundra procent säker på att vi gick över på övergångsstället. Annars hade jag inte varit här i dag, sa hon.
Hon var säker på sin sak eftersom de två först promenerat söderut på trottoaren längs lagtingsdelens västra fasad och sedan korsat gatan på väg till May Flodins bil som stod parkerad på parkeringen väster om Ålands museum.
Domen ges den 24 september.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax