DELA

Nekar till ärekränkningsåtalet

Tidningen Ålands mångåriga kulturredaktör Benita Mattsson-Eklund gick till starkt försvar för sin – enligt egen utsago – mobbade make under gårdagens rättegång där hon och maken stod åtalade för ärekränkning.
Hon åtalades dessutom för att olovligen ha spridit bilder ur tidningens arkiv.
De händelser som ligger till grund för rättegången inträffade i januari för två år sedan. Enligt åklagaren hade Benita Mattsson-Eklund och hennes make, numera pensionerad museitekniker på landskapets museibyrå, tillsammans förnedrat museibyråns chef genom att visa en bb-bild ur tidningen Ålands arkiv föreställande hennes nya partner och dennes tidigare fru och barn.
Benita Mattsson-Eklund hade tagit fram bilden, och två bilder till, ur tidningens arkiv och mejlat dem till sin make. Enligt stämningsansökan hade maken visat bilden åt sina kollegor, gjort sig lustig över sin chef och partnern och uttalat sig förlöjligande och nedsättande om dem.


Känner sig kränkta
Museibyråns chef, hennes partner och nuvarande man och hans tidigare fru, som också var med på bilden, berättade samstämmigt hur kränkta de känt sig av bildspridningen som enligt dem gjordes i ett ont syfte. Tillsammans krävde de och de fem barn som avbildades på bb-fotografiet – sammanlagt 4.500 euro av makarna Mattsson-Eklund för det lidande de känt.
Benita Mattsson-Eklund nekade till alla anklagelser om brott. Hon medgav att hon letat fram tre bilder på makens chefs nya partner, eftersom maken undrat vem chefen hade med sig på landshövdingens trettondagsmottagning som sändes i Åland24, och mejlat bilderna till honom. Hon berättade också att hon kände till hans syfte – att visa bb-bilden på arbetsplatsmöte på museibyråns enhet i Kastelholm – och hävdade att det inte finns några skrivna regler om hur tidningens bildarkiv får användas.


Lång historia
Sa inte sunda förnuftet att man inte skickar en bb-bild i ett sådant syfte, undrade åklagaren.
– Det var ingen stor sak att ta fram en bild av mannen där han inte hade mössa på sig för att han lättare skulle kunna identifieras. Att man läser in underliggande syften i det kan inte jag rå för.
Hon medgav att det inte fanns något journalistiskt syfte med att meja bilderna till maken, och fortsatte med att som bakgrund berätta om den mobbning maken anser sig ha blivit utsatt för på jobbet under många år.
– Jag har på nära håll sett hur man bryter ner en människas självförtroende till självmordets rand, och det var det jag försökte bryta genom att vända mig till landskapsregeringen och be om hjälp på högsta nivå. Den här långa och infekterade konflikten är orsaken till att vi sitter här i dag. Det handlar om ett utfrysande ur gemenskapen, indragna nycklar, och på det möte jag var med om med utbildningsavdelningens dåvarande chef var det största bekymret att man inte hade koll på när min make kom och gick på jobbet.


”Kvinnliga chefer”
Hon hävdade att kvinnliga chefer inte tyckte om maken.
– Det var en konflikt mellan det yngre kvinnliga chefskapet och min makes gammalmodiga sätt att vara.
Orsaken till att hon mejlade familjebilden var ”småprat vid köksbordet”. Hon hade ingen förståelse för att bildspridningen sårade de berörda.
– Alla har vi ett förflutet som vi får leva med. Jag tycker inte att det är speciellt upprörande. Det finns inget som säger att man inte får sprida en bild ur tidningens arkiv i privata syften.


”Splittrad kärnfamilj”
Inte heller maken medgav ärekränkning.
– Det fanns inget syfte att såra, men jag är den förste att säga att det är mycket beklagligt att en kärnfamilj splittras, och det skrev jag i ett brev till min chef någon vecka efter att det här hände.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax