DELA

Nekad hembygdsrätt efter brott

En person med en anteckning i polisens brottsregister har nekats åländsk hembygdsrätt. Det är första gången sedan landskapets principer slogs fast 2009.
– Det är mycket ovanligt, säger landskapets chefsjurist Sören Silverström.
Tidigare var det praxis att kunna avslå ansökan om den sökande hade en anteckning i polisens brottsregister, med motiveringen att det var ett vägande skäl.
År 2009 tog landskapsregeringen i bruk det oförvitlighetsvillkor som finns i den finländska medborgarskapslagen, eftersom den som beviljas hembygdsrätt måste vara finländsk medborgare. Det betyder i sin tur att landskapsregeringen använder sig av migrationsverkets anvisningar.
Men hoppet är inte ute för den sökande även om man har en plump i protokollet. Om man avslår en ansökan på grund av oförvitlighetsvillkoret kan landskapsregeringen bestämma en väntetid. I fråga om ovillkorliga fängelsestraff kan väntetiden vara minst tre och högst sju år från det att man fullgjort sitt straff.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds