DELA

Nej till omedelbar flytt av Maneechai

Giuseppe Greco, från företaget Italian Food GS ab, får överta arrendeavtalet för restaurangbåten Maneechai i Östra hamnen i Mariehamn.
Infrastrukturnämnden i Mariehamn godkänner överföringen av avtalet, ett beslut som är förutsättningen för att italienarens köp av båten och verksamheten skall träda i kraft.
Greco har också anhållit om att få arrendera ett större vattenområde för att kunna förtöja fartyget mellan två pontoner och på det sättet förbättra säkerheten och handikappanpassningen. I praktiken betyder det att man vill flytta båten från Fahlers brygga och i stället ankra längs med kajen i linje med Floating Molly.
Men till det säger nämnden tillsvidare nej med motiveringen att man först vill ha en närmare plan på hur den nya krögaren tänker sig det hela. (tt-s)