DELA

Nej till centralkök i Jomala kommun

Upphandling ja, men bara som ett verktyg.
Matens kvalitet är viktigare än prislappen anser gruppen bakom Jomalas nya koststrategi som också vill behålla alla de små köken.
Frågan om gemensam upphandling av skolmaten i Jomala har under de senaste åren debatterats hett och upprört mångas känslor.
Argumenten för upphandling har varit att det sparar pengar och att EU:s regler kräver det. Det har bemötts med en rädsla för att upphandling skulle innebära slutet för närproducerad och ekologisk kvalitetsmat.
I augusti tillsatte fullmäktige ett utskott som fick till uppgift att titta närmare på problematiken och att ta fram en koststrategi för alla kök i kommunen. Dennis Jansson (MSÅ) utsågs till ordförande för utskottet och till övriga medlemmar valdes Tage Eriksson (C), Carina Aaltonen (S), Roger Eriksson (Lib) och Linda Sundblom (C).
Nu är arbetet klart och Jomala har ett förslag till koststrategi.
Utskottet konstaterar att maten i dag har mycket hög kvalitet i Jomalas kök. Däremot saknas det både riktlinjer och struktur för att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns i varje enskilt kök.
Man tror inte eller på ett enda centralkök.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen