DELA

Nej till att skjuta lodjur

De fyra jaktlag i Lemland som bildar Lemlands jakträttsområde har fått avslag av landskapsregeringen för att skjuta ett lodjur. Enligt jaktledare Michael Nummelin vill jakträttsområdet förbereda landskapsregeringen inför att flera lodjur når fasta Åland.
– Vi tror allihopa att vi får en lodjursstam så småningom.
I början av sommaren höll de fyra lemländska jaktlag som bildar Lemlands jakträttsområde ett gemensamt möte. Där beslutades att skicka in en ansökan till landskapsregeringen om att få skjuta ett lodjur.
I går kom landskapsregeringens beslut i frågan: avslag.
Michael Nummelin är jakträttsområdets jaktledare och enligt honom var beslutet väntat. Orsaken till deras ansökan var att förbereda landskapsregeringen inför att flera lodjur når fasta Åland, en utveckling han tror är ofrånkomlig.
– Vi vill få bollen i rullning. Vi vill förbereda en process, så att man står beredd när det blir ett problem.
Jörgen Eriksson är landskapsregeringens naturvårdsintendent. Han föredrog ärendet för miljöminister Katrin Sjögren (Lib) som avslog jägarnas ansökan.
Han förklarar avslaget med att lodjuret är fridlyst, att det inte finns några dokumenterade skador på tamdjur i Lemland och att det enligt inventeringsresultat från i vintras förmodligen bara finns ett lodjur på fasta Åland. Dessutom hänvisar Jörgen Eriksson till EU:s habitatdirektiv:
– Det säger att att djurarter som finns inom ett visst område fortsättningsvis ska få existera och ha en gynnsam skyddsstatus.
Läs mer i papperstidningen!

John Granlund