DELA

Nedkylning lika vanlig på sommaren

Att somna i en snödriva kan leda till döden. Men det är ovanligt. Lika ovanligt som att dö av nedkylning på sommaren.
– På akuten tar vi årligen hand om runt tio fall av nedkylning, lika många sommartid som på vintern, säger läkaren Petter Westerberg.
Oftast handlar det om äldre eller redan sjuka personer som drabbats av olycksfall eller sjukdomsattack som råkar ut för nedkylningsolyckor, säger Petter Westerberg som är klinikchef på akuten vid ÅHS.
I de fall där polisen kopplas in handlar det dock oftast om berusade personer. Nedkylning till följd av en olyckshändelse kallas på fackspråk för accidentell hypotermi.
Olyckshändelser som kan leda till accidentell hypotermi är till exempel drunkningar, olycksfall, alkohol eller droger som gör att personen blir liggande utomhus och blir oförmögen att ta sig till en varmare miljö. En bidragande orsak kan vara alkoholförgiftning, demenssjukdom eller andra tillstånd som gör att personen inte reagerar på kölden.


Alkohol förvärrar
– Alkohol förvärrar situationen, dels genom att försämra omdömet och grumla medvetandet, men också genom att kroppens förmåga att bevara värme delvis sätts ur spel. Sådana värmebevarande mekanismer är huttring och sammandragning av hudens blodkärl. Alkohol kan minska båda dessa effekter vilket gör att man kyls ned snabbare, säger Petter Westerberg.
Vinter och snö är inte en förutsättning för allvarliga nedkylningsolyckor utan det går att ådra sig allvarlig hypotermi även sommartid. Det tar längre tid att uppnå kritiskt låga temperaturer, men blir man liggande kan man kylas ned till kritiska temperaturer också inomhus, enligt Petter Westerberg.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson