DELA

Nederlag för Ålands vindenergi i EU-domstol

Sverige behöver inte släppa in bolag från andra EU-länder i stödsystemet för grön elproduktion trots att det strider mot artikeln om fri rörlighet av varor och tjänster.
Domen från EU-domstolen kom i dag och är ett svar på ett besvär från Ålands vindenergi Ab.
Ålands vindenergi Ab fick år 2010 avslag från den svenska Energimyndigheten på sin anhållan om att gå med i det svenska stödsystemet för grön el eftersom en del av energin skickas till Sverige via den så kallade Sverigekabeln.
EU-domstolen konstaterar att det svenska stödsystemet inte strider mot EU-direktivet. De medlemsländer som inrättat ett stödsystem för grön el är inte skyldiga att utvidga det till grön el som produceras inom ett annat medlemslands gränser.
Visserligen utgör systemet en restriktion av den fria rörligheten för varor, men EU-domstolen menar att det är en motiverad restriktion för att Sverige ska kunna gynna övergången till grön el på produktionsstadiet, det vill säga när den produceras, istället för när den konsumeras.
Läs mer i morgondagens Nya Åland och hör intervjun med Allwinds vd Henrik Lindqvist på Åland 24:s nyheter ikväll.

Nina Smeds
nina.smeds@nyan.ax