DELA

Nedåt för Ålandsbanken

Ålandsbankens rörelseresultat är hittills i år minus fyra miljoner och nya besparingar är att vänta. Det går att läsa i bankens kvartalsrapport.
Ålandsbankens rörelseresultat är hittills i år minus fyra miljoner och nya besparingar är att vänta. Det går att läsa i bankens kvartalsrapport. Kreditförlusterna har ökat från 0,002 procent till 0.17 procent och bankens kostnader har minskat med åtta procent.
Såhär uttrycker sig Peter Wiklöf i bankens pressmeddelande: ”Omvärldsförutsättningarna för att bedriva bankverksamhet i euroområdet är just nu sällsynt utmanande och tvingar oss att vidta ytterligare åtgärder såväl på intäktssidan som på kostnadssidan för att säkerställa en lönsam bankrörelse även i extrem lågräntemiljö”
Banken meddelar vidare att man kommer att fortsätta att se över sina kostnader och att de kommer att bli lägre än för 2012. Banken menar att om kreditförlusterna blir som beräknat så kommer koncernen att redovisa ett positivt rörelseresultat för år 2012.