DELA

Nauclér vill ha bort skatt på äppeljuice

Elisabeth Nauclér tog upp frågan om beskattningen av färskpressad äppeljuice när den så kallade sockerskatten diskuterades i riksdagens plenardebatt i går.
Debatten handlade om riksdagsledamot Ilkka Kanervas lagmotion om att kolesterolsänkande hälsodrycker borde undantas från punktskatten på sötsaker, glass och läskedryck. I punktskatten betraktas också ren, pressad äppeljuice som läskedryck.
En arbetsgrupp vid finansministeriet har gjort en utredning som skall ligga till grund för en eventuell ny sockerskattelag, där syftet är, förutom att öka statens skatteintänkter, också att främja hälsosamma kostvanor. Också i den utredningen föreslås att äppeljuice betraktas och beskattas som läskedryck. Nauclér anser att man nu bör ta tillfället i akt att rätta till detta misstag eftersom äppeljuice utan tillsatser stärker individens hälsa och inte borde omfattas av punktskatten.
– Enligt lagen tar man till och med ut punktskatt på mineralvatten så egentligen är benämningen på lagen missvisande från början och gäller inte bara sötsaker, glass och läskedrycker. Bakgrunden till varför man utökade beskattningen av de här produkterna var att staten ville få in mer skatteintäkter. Att beskatta färskpressad äppeljuice på det här sättet är som att sockerbeskatta vanlig odlad frukt, sade Nauclér bland annat i sitt anförande.
Elisabeth Nauclér fick inget direkt stöd för sitt förslag i den fortsatta debatten medan däremot Ilkka Kanervas lagmotion stöddes av flera ledamöter. (as)