DELA

Nauclér träffade Dalai Lama i riksdagen

Under sitt besök i Helsingfors i helgen fick den åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér träffa Tibets religiöse ledare Dalai Lama. Och Nauclér fick chansen att berätta om det åländska självstyret.
Eftersom Dalai Lama är intresserad av självstyrelsefrågor har tibetanen träffat Elisabeth Nauclér i samband med olika seminarier om autonomisystem. Av den anledningen var det självklart att hans stab i London skulle ta kontakt med just henne, står det i ett pressmeddelande.
Till träffen bjöds också kollegor till Nauclér med särskilt intresse för just den typen av frågor. Dalai Lama hade kommit till Finland från Estland, där han diskuterat med landets högsta ledning.
Under mötet med tibetanen (som lever i exil i Indien) lyftes frågan om en ökad dialog med Kina, något som Dalai Lama anser vara mycket viktigt. I dagsläget har Kinas dialog med stora maktspelare som EU och USA i princip helt upphört.
Dalai Lama konstaterade att han tagit klart ställning för en autonomilösning för sitt land, och helt gett upp tanken på självständighet.
Elisabeth Nauclér var särskilt glad då hon fick berätta om den åländska självstyrelsemodellen för den karismatiske ledaren. Hon anser att det är Finlands och Ålands skyldighet att presentera Ålands självstyrelse för dem som är intresserade av en autonomilösning.
– Samtalet var betydelsefullt och intressant. Jag anser att det var viktigt att utnyttja tillfället och träffa Dalai Lama, säger hon i pressmeddelandet.

Mårten Arvidsson

marten.arvidsson@nyan.ax