DELA

Nauclér tog upp självstyrelsereformen

– Ge självstyrelsens utveckling en framskjuten plats i nästa regeringsprogram.
Det är riksdagsledamot Elisabeth Nauclérs uppmaning till den nya regeringen.
Förra onsdagen diskuterade riksdagen regeringsprogrammet med den nyvalda statsministern Mari Kiviniemi och hennes regering. Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér tog upp utvecklandet av det åländska självstyrelsesystemet och berättade om av landskapsregeringen tillsatta kommittén med uppgift att lämna in ett förslag till en reform av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen.
De åländska självstyrelsemyndigheterna är beredda att ta ett större ansvar för landskapets ekonomi, sade Elisabeth Nauclér i sitt anförande.
– Jag tror att det är många som ser det som min viktigaste uppgift att bereda vägen och skapa förståelse för en reform av Ålands självstyrelse såväl i rättsligt avseende som på det samhällsekonomiska planet.

Följ upp
Sannolikt kommer den åländska gruppens arbete att resultera i ett initiativ att tillsätta en så kallad blandad kommitté med representanter för riket och landskapet.
– Det måste finnas beredskap för att följa denna fråga och se till att den får en framskjuten plats i nästa regeringsprogram. Man bör alltså redan nu vid de olika ministerier som berörs fästa uppmärksamhet vid det arbete som pågår.

Större klumpsumma
Den åländska riksdagsledamoten lyfte också frågan om hur statens ekonomi påverkar landskapet. Det avräkningsbelopp på 0,45 procent av statsbudgeten som använts sedan 1993 bör uppdateras för att bättre återspegla den ekonomiska verkligheten, säger Nauclér.
– Ålands befolkning motsvarar idag 0,51 procent av landets befolkning.
Hon passade också på att berömma den förra statsministern Matti Vanhanen.
– Den sittande regeringen har med flera åtgärder förbättrat påverkningsmöjligheterna för Åland och statsminister Vanhanen gjorde en viktig insats när han försökte förhandla fram en egen plats för Åland i Europaparlamentet.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax