DELA

Nauclér tar strid för FPA-ersättning

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér tar strid för en ålännings kamp mot Folkpensionsanstalten, FPA.
I ett spörsmål i riksdagen undrar hon vad regeringen ämnar göra för att tillse att patienter beroende av samma medel får likvärdig kostnadsersättning, oberoende av hur medlet intas.
Bakgrunden är en ung ålänning som lider av en muskelförtviningssjukdom med snabbt tilltagande invaliditet. Patienten är nästan helt förlamad, har förlorat talförmågan och har stora svårigheter att svälja. Ålänningen behöver dock inte sondmatas utan kan ta sin näringslösning oralt, vilket skapat problem i ersättningen från FPA.
Enligt FPA:s koder på saken är näringslösningen ersättningsgiltig endast vid sondmatning.
– Den typ av detaljerade anvisningar som FPA hänvisar till kan svårligen täcka alla tänkbara sjukdomstillstånd och är inte heller förenligt med det moderna samhällets syn på hur sjukdomsdrabbade medmänniskor skall hjälpas till ett så värdigt liv som möjligt, säger Nauclér i sitt spörsmål.
Vidare vill hon veta vad regeringen ska göra för att förhindra att samhällsmedborgare råkar i ekonomisk nöd på grund av sjukdom. (mt)