DELA

Nauclér svarade Sannfinländarna

– Okunskapen om Åland är stor. Åland är inte som vilket finskt landskap som helst utan är föremål för en internationell konfliktlösning. Hakkarainen och Sannfinländarna är välkomna till Åland för att lära sig något om en viktig del av Finlands historia.
Det sade riksdagsledamot Elisabeth Nauclér i riksdagen i går i en respons till Sannfinländarnas skuggbudget.
– Att påstå att Åland inte skulle ta sin del av ansvaret för att göra inbesparingar saknar grund och baserar sig på missuppfattningar. Dessa uppfattningar är inte baserade på fakta, sade Nauclér.
– Åland betalar skatt som alla andra finländare. Åland betalar mer skatt än genomsnittet i Finland, därför får Åland en ”flitpeng” varje år. Åland får sedan en del av dessa skatteinkomster för att täcka administration av självstyrelsen. Åland har fått en kraftig minskning av klumpsumman och flitpengen sen 2008 och följaktligen har Åland deltagit i sparandet.
Nauclér konstaterade vidare att det finns behov av att klargöra på vilka sett Åland bidrar till den finländska ekonomin. (tt-s)