DELA

Nauclér stödjer omstridd lag

Åländska veteraner inom sjukvården protesterade i går mot den patientsäkerhetslag som nu omskrivits av regeringen på rikssidan så att sjuksköterskor som sagt upp sig trots det kan kallas på jobb.
Ålands representant i riksdagen Elisabeth Nauclér ställer sig utan tvekan bakom lagen.
– Vi kan inte riskera att folk dör på måndag.
Elisabeth Nauclér sitter i grundlagsutskottet och har därför varit tvungen att vara med om att ta ställning till den nyreviderade patientsäkerhetslagen.
– Man vet med säkerhet att folk skulle dö inom loppet av några timmar redan på måndag och det står i grundlagen att ”liv och hälsa ska skyddas”. Om inte regeringen agerade i frågan skulle vi ställas till svars för de liv som offras i kampen om högre löner.
– Det här är ju en konflikt som måste lösas av de inblandade parterna. Man har tillsatt en förlikningsgrupp som har till uppgift att försöka få parterna att enas, men tyvärr står de just nu mycket långt ifrån varandra.

Enkel majoritet räcker
Att konflikten är mycket allvarlig råder ingen tvekan om.
– Man har valt massuppsägning istället för strejk och eftersom det inte reglerat i lag vad som gäller vid massuppsägningar och för att arbetstagarna inte gått med på att förhandla om skyddsarbete, måste man nu gå in och skydda medborgarna med den här reviderade patientsäkerhetslagen.
– Vid en vanlig strejk hade parterna kommit överens om skyddsarbete innan.
Grundlagsutskottet har också tagit ställning till om det räcker med enkel majoritet för att lagen ska träda i kraft och enligt beslutet behövs det inte kvalificerad majoritet i den här saken, eftersom det inte är frågan om en avvikelse från grundlagen.
Detta innebär att lagen med all sannolikhet kommer att gå igenom vid omröstningen på fredag.
– Ja, det finns utan tvekan tillräckligt med stöd för den.

Inte en statlig konflikt
Elisabeth Nauclér påpekar att staten inte är en del av konflikten.
– Det här är en konflikt mellan arbetstagarna – sjuksköterskorna – och arbetsgivarna, det vill säga kommunerna. Sen är det en fråga om kommunerna borde gå in och anhålla om fler statsandelar, men staten kan inte gå in och gripa in i konflikter här och där.
Vissa anser dock att regeringen visst lägger sig i konflikten när man via en reviderad patientsäkerhetslag, som av motståndarsidan kallas slavlag eller tvångslag, tvingar folk på jobb och därmed rycker det mest effektiva stridsvapnet ur händerna på sjuksköterskorna.
– Det föds i genomsnitt två prematurer om dagen i Finland. Utan skyddslagen dör de på måndag. Plus att det så klart är många andra som också drabbas. Men som ett konkret exempel. Vi är enligt lag skyldiga att se till att detta inte händer och därför är den nya lagen nödvändig. Vi kan inte bara stå med händerna i fickorna och se på när folk dör.
– Syftet är inte att påverka konflikten utan att rädda liv. Jag hoppas ju att den inte behöver tas i bruk utan att parterna hinner förlikas innan måndag.
Tycker du sjuksköterskornas krav är orimligt?
– Personligen har jag full förståelse för deras krav på högre lön och hoppas att de också lyckas förhandla sig till det.

LINA ANTMAN