DELA

Nauclér sågade momsförslaget

– Man får en obehaglig känsla av att det här är riktat mot Åland.
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér var inte nådig i sina formuleringar när förslaget till mervärdesskattelag diskuterades i riksdagen i slutet av förra veckan.
I propositionen föreslås att mervärdesskattelagen ska ändras så att det minsta mervärdesskattebelopp som uppbärs vid import sänks från tio till fem euro. Statens mervärdesskatteintäkter beräknas därmed, enligt en grov uppskattning, öka med 10-20 miljoner euro per år.
Nauclér uttryckte i debatten sitt missnöje med lagförslagets innehåll och de ekonomiska effekter som lagändringen kommer att medföra på Åland. Hon underströk också att finansministeriet borde ha fått fram mer precisa siffror.
– En lag ska bygga på så exakta beräkningar som det bara är möjligt och särskilt när det gäller så många enskilda människors inkomster och arbetstrygghet som i det här fallet. 
Nu  ska lagförslaget behandlas i finansutkottet innan riksdagen tar ställning till vidare åtgärder.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman