DELA

Nauclér övervakar valet i Serbien

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér kommer att fungera som valobservatör i Serbien i helgen.
Hon reser dit tillsammans med riksdagsledamot Kimmo Sasi (saml) för att övervaka landets president- och parlamentsval. Nauclér övervakar valen i egenskap av representant för Europeiska samarbets- och säkerhetsorganisationen OSSE. Sasi representerar Europarådet. Valen hålls på söndag, den 6 maj.
Nauclér har även tidigare agerat valobservatör, till exempel i oktober i fjol övervakade hon valet i Tunisien.

Anna Björkroos