DELA

Nauclér nöjd med tonnageskattelag

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har, i ett anförande i riksdagen, uttryckt både sjöfartsbranschens och sjöfartssamhället Ålands tillfredsställelse över det förslag till ny tonnageskattelag som nu har lagts.
– Finland får nu en konkurrenskraftigare tonnageskattelag och skillnaderna till andra EU-flaggade fartyg minskar, sade Nauclér och påpekade att de åländska nyförvärv som är på gång enligt planerna nu kommer att segla under finländsk flagg.
– Det är tacknämligt att den nu sittande regeringen beslutsamt slutfört den process som den förra regeringen inledde. Som vi vet är Finland geopolitiskt en ö och vi är helt beroende av att ha en fungerande sjöfartsnäring som är konkurrenskraftig och gör att vi även i ett krisläge kan känna oss trygga.
Nauclér påpekade att det parallellt med förbättringarna i förslaget också finns vissa försämringar i förslaget som beror på EU:s riktlinjer.
– Det finns inget utrymme för ändringar. Kommissionen har sagt sitt. (tt-s)