DELA

Nauclér lyfte fram åländsk vindkraft

I onsdags diskuterade riksdagen i plenum regeringens framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken fram till 2050. Statsminister Matti Vanhanen presenterade redogörelsen som ska visa vägen mot ett utsläppssnålt Finland.
Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér fokuserade i sitt anförande på förnybara energimodeller och lyfte fram de åländska vindkraftssatsningarna. För tillfället finns 20 procent av Finlands vindkraft på Åland, säger Nauclér.
– Ålands 22 vindkraftverk har hittills byggts på de allra bästa platserna med låga etableringskostnader och goda vindförhållanden och det med gott ekonomiskt resultat.
Ett avsevärt tekniskt och ekonomiskt kunnande har förvärvats under mer än ett decennium.
– Det finns potential att bygga ut vindkraften så att till exempel ett område som Åland kan blir självförsörjande av el. Till och med så att vi kan köra våra bilar med el eller använda vätgas i stället för bensin och värma våra hus med el från vindkraft i stället för olja.
Vindkraftverken borde inte ses som en miljöbelastningsfråga utan som en miljötillgång, tycker Nauclér. (ak)