DELA

Nauclér kritisk till hur riksdagen stiftar lagar

Enligt Elisabeth Nauclér skriver riksdagens förvaltningsutskott tuffare lagar när frågor av Ålandsintresse behandlas. I tisdags gick debatten het om den nya lotterilagen. 
– Att i lagtexten direkt skriva in vad som får finnas i åländska publikationer och på åländska lotteriwebbplatser är en helt ny lagstiftningsteknik.
I tisdags behandlades lotterilagens första del i Finlands riksdag.
Enligt Elisabeth Nauclér är ärendet av stort intresse för Åland på grund av att ändringar i lotterilagen kan ha återverkningar på PAF och dess möjligheter att tillhandahålla penningspel på internet.


Tidigare status quo
Regeringens ståndpunkt har hittills varit att man vill behålla nuvarande situation och det rådande rättsläget, och i förlängningen inte förhindra eller begränsa PAF:s verksamhet. Men när förvaltningsutskottet nu givit sitt betänkande menar Nauclér att det kan stå i strid med grundlagsutskottets tidigare utlåtande.


Orättvist lagstiftande
Hon är även kritisk till den lagstiftningsteknik som använts i förvaltningsutskottets betänkande.
– Att i lagtexten direkt skriva in vad som får finnas i åländska publikationer och på åländska lotteriwebbplatser är en helt ny lagstiftningsteknik. Jag vågar påstå att om en motsvarande skrivning skulle finnas i en landskapslag, alltså att det i lagtexten skulle sägas vad som får eller inte får finnas på en lotteriwebbplats i riket eller i en publikation som utkommer i riket, är jag ganska säker på att den skulle skickas till högsta domstolen för utlåtande om Åland verkligen hållit sig inom sitt lagstiftningsområde, skriver Elisabeth Nauclér i ett pressmeddelande.


Väckte uppmärksamhet
Lotterilagen väckte stor uppmärksamhet under plenibehandlingen och grundlagsutskottets ordförande Kimmo Sasi stödde samma linje som Elisabeth Nauclér. Flera ledamöter deltog i diskussionen och talade för nuvarande monopol i riket och även för striktare kontroll.

JOHN GRANLUND