DELA

Nauclér kämpar för svenska kollektivavtal

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har lämnat in ett spörsmål där hon undrar när kollektivavtal som bara finns på finska ska översättas till svenska.
Elisabeth Nauclér lämnade på tisdagen in ett skriftligt spörsmål till riksdagen om översättningen av allmänt bindande kollektivavtal. I dag översätts de inte till svenska av någon statlig instans.
– På samma sätt som lagar och förordningar, vilka man måste översätta till svenska, är kollektivavtal med allmänt bindande verkan förpliktande. Den nuvarande situationen försätter arbetstagare och arbetsgivare i en situation där rättssäkerheten och arbetarskyddet äventyras, skriver Nauclér.
Hon hänvisar bland annat till grundlagen om de språkliga rättigheterna.
– Det allmänna ska tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.


Oroliga
Myndigheterna ska självmant se till att individens rättigheter tillgodoses i praktiken, skriver Nauclér.
– På Åland gäller rikets lagar inom arbetsrättens område och därmed också de allmänt bindande kollektivavtalen. Landskapet är med stöd av självstyrelselagen enspråkigt svenskt, och de allmänt bindande kollektivavtalen måste finnas på svenska för att ha verkan i landskapet.
Elisabeth Nauclér skriver vidare att arbetstagare och -givare känner sig oroliga med tanke på de nya kollektivavtal som förhandlas fram i år.
– Arbetsgivarna kan med fog fråga sig om de är skyldiga att följa avtalen, samtidigt som det är osäkert för arbetstagarna om vilka rättigheter de har, då kollektivavtalen inte finns tillgängliga på svenska.
En översättning av avtalen skulle kosta staten 200.000 euro, något hon utan framgång i motioner både inför budgeten år 2008 och 2009 föreslagit att ska tas upp. Därmed lyder Nauclérs spörsmål:
– När kommer de kollektivavtal som bara finns på finska att översättas till svenska och kan ministern garantera att de nya kollektivavtalen kommer samtidigt på de båda inhemska språken?

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax