DELA

Nauclér frågar om företagare

Svenskspråkiga företagare i Finland och deras förutsättningar är ämnet för tre spörsmål till regeringen, där Elisabeth Nauclér är en av undertecknarna.
I tre skriftliga spörsmål till regeringen lyfter kristdemokraternas Peter Östman och svenska riksdagsgruppens Thomas Blomqvist, Lars-Erik Gästgivars och Elisabeth Nauclér upp de svenskspråkiga företagarnas verksamhetsförutsättningar.
I sina spörsmål tar riksdagsledamöterna fasta på den bristfälliga svenskspråkiga kommunikationen eller verksamheten inom tullen, Finpro och Finlands standardiseringsförbund (SFS), sägs i ett pressmeddelande.
I spörsmålet angående tullen, poängterar ledamöterna tullens viktiga uppgift att främja en smidig utrikeshandel. Tullen är därför i kontakt med företagarna gällande olika bestämmelser. Tyvärr har det från finlandssvenskt företagarhåll rapporterats om brister i tullens kommunikation på svenska. De svenskspråkiga företagarnas rätt att få information på svenska tryggas av språklagen, respektive självstyrelselagen för Åland.
Ledamöterna frågar därför vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att tullens svenskspråkiga kommunikation garanteras.
Läs om de andra spörsmålen i papperstidningen!