DELA

Nauclér fick rätt av JK

Svenskspråkiga finländare ska få svenskspråkig service vid säkerhetskontrollerna på fastländska flygplatser, konstaterar justitiekanslern efter att Elisabeth Nauclér lyft upp frågan.
I december 2008 ställde Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér ett spörsmål om tillämpningen av språklagen i samband med säkerhetskontrollen av flygpassagerare i Finland.
Ansvariga ministern Anu Vehviläinen ansåg 2008 att det är tillräckligt med att luftfartsförvaltningen tillhandahåller skriftlig information på olika språk. De underleverantörer som sköter servicen på flygplatserna följer luftlagen och har inga krav på språkkunskaper.
Nauclér vände sig till Justitiekanslern eftersom hon inte nöjde sig med ministerns svar.


Bör följa språklagen
Nu har justitiekanslerns (JK) svar kommit, skriver riksdagsledamoten i ett pressmeddelande.
Efter en grundlig utredning konstaterar JK att säkerhetskontroll av flygpassagerare är en offentlig förvaltningsuppgift. För de som genomför säkerhetskontroll av flygpassagerare skall tillämpas det som i språklagen sägs om myndigheter. Det kan vara tillräckligt i vissa situationer att den person som genomgår en säkerhetskontroll, och säkerhetskontrollanten, vid behov omedelbart får kontakt med en tillräckligt svenskakunnig person, anser JK.
Läs mer i papperstidningen! (ns)