DELA

Nauclér debatterade skyddsrumsbehov

I slutet av förra veckan debatterade riksdagen regeringens förslag till räddningslag. Förslaget innehåller bland annat ändringar till bestämmelserna om inrättande av skyddsrum.
Ett stort steg är att det i framtiden bara krävs skyddsrum för byggnader med dubbelt så stor yta som i de nuvarande bestämmelserna (minimiytan ändras från 600 kvadratmeter till 1.200 kvadratmeter), konstaterar Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér.
I sitt anförande påpekade Nauclér att hon vid upprepade tillfällen innan lagen kom till riksdagen föreslagit att man skulle begära utlåtande av Ålandsdelegationen om vad folkrätten säger om byggande av skyddsrum på Åland.
– Det finns väldigt få demilitariserade och neutraliserade områden i världen och det hade varit viktigt att få ett utlåtande från det organ som är den högsta uttolkaren av självstyrelselagen.
Läs mer i papperstidningen! (ak)