DELA

Nauclér ber JK granska kollektivavtalen

Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har flera gånger ställt frågor till regeringen om översättning av bindande kollektivavtal till svenska.
Nu har hon skickat frågan till justitiekanslern.
Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä har tidigare medgivit att avtalen borde finnas tillgängliga både på finska och svenska men säger att varken social- och hälsovårdsministeriet eller någon annan myndighet har getts i uppdrag att låta översätta kollektivavtalen.
Översättningen beräknas kosta flera hundratusen euro. Ministeriet har begärt anslag flera gånger men inte beviljats pengarna. Minister Hyssälä meddelar i sitt svar till Elisabeth Nauclér att det inte har någon betydelse för kollektivavtalens allmänt bindande verkan att de inte finns på svenska.

Annan åsikt
Som Nyan berättade i gårdagens tidning sade statsminister Matti Vanhanen förra veckan att allmänt bindande kollektivavtal ska finnas på både finska och svenska och att det är upp till de statliga myndigheterna att se till att det blir så.
Elisabeth Nauclér menar att Hyssyläs ståndpunkt inte överensstämmer med justitiekanslerns bedömning i ett ärende från 2009. Där konstaterar JK att lagar ska stiftas och publiceras både på svenska och finska och då måste även bestämmelser som tillämpas istället för lag också publiceras på landets båda språk.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax