DELA

Nauclér agerar för plats i grundlagsutskottet

Då de temporära platserna i riksdagens utskott nu har fördelats är Elisabeth Nauclér inte längre ordinarie medlem i grundlagsutskottet utan bara suppleant.
– Det är illa för Åland. Det är klart att jag skall försöka få en ordinarie plats igen, säger hon.
Svenska riksdagsgruppen fördelade i går riksdagens utskottsplatser. Elisabeth Nauclér fick ordinarie platser i framtidsutskottet, Stora utskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
Men i grundlagsutskottet där Åland nästan alltid har haft en plats blev Nauclér bara suppleant.
– Förra gången fick Svenska riksdagsgruppen en ordinarie plats och en suppleant, då förhandlade man sig till en ordinarie plats åt mig. Nu fick gruppen förhandla sig till också suppleantplatsen.
Grundlagsutskottet anses som det viktigaste utskottet för Ålands främst för att stadgarna om självstyrelsen ingår i just grundlagen. Enligt Nauclér är det illa om landskapet förlorar sin traditionella plats och med det möjligheten att påverka för Åland viktiga frågor.
Den slutliga fördelningen av platserna sker först när en ny regering har bildats.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen