DELA

Naturvårdsintendent beklagar bygglov

I förslaget till delgeneralplan har Idskär status som friluftsområde där bebyggelse i princip är utesluten.
– Det är trist så klart att bygglov nu har beviljats på ön, säger landskapets naturvårdsintendent Jörgen Eriksson.
Han berättar att Ålandsbankens pensionsstiftelse i våras hörde sig för om landskapets intresse av Idskär.
– Jag sa som det var, att landskapet är intresserat av att förvärva Idskär men att det inte finns budgetmedel som läget nu är, berättar han.
Ögruppen som består av Idskär, Gloskär, Stora Stegskär och Stegskär ingår i det som i naturvårdsinventeringen, som gjordes på 1970-talet, kategoriserar som klass I-områden och som bör inrättas som naturskyddsområden – det som i inventeringen kallas för ”omistligt område” och som helst ska undantas från all exploatering.
– Ekonomiska intressen bör inte under några omständigheter styra över naturvårdsintressen när det handlar om sådana områden, är Jörgen Erikssons mening.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre