DELA

Naturreservat under vattenytan

Ett naturreservat under vatten skulle vara bra för Åland.
Det tycker miljöminister Katrin Sjögren (Lib) och biträdande naturvårdsintendenten Inkeri Ahonen som svarat på lemlänningen Sten Sundmans förslag om att Åland ska inrätta Östersjöns första nationalpark med fokus på undervattensnaturen.
Miljöbyrån gillar Sundmans förslag men det finns hinder. Ett sådant är att begreppet ”nationalpark” finns inte i den åländska lagstiftningen.
Om ett skyddsområde inrättas bör det vara inom landskapsägt eller allmänt vattenområde, gärna i anslutning till ett befintligt naturreservat. Om möjligheten att inrätta nationalparker eller landskapsparker infogas i den åländska lagstiftningen bör man följa övriga Finlands och Sveriges exempel och bestämma att sådana bara kan inrättas på samhällsägda områden.

Inget trålfiske
Ett effektivt skydd förutsätter att man förbjuder aktiviteter som skadar växter och djur under vattenytan.
Trålfiske, byggande av havsbaserad vindkraft, sjökabeldragningar och andra åtgärder som kan påverka havsbottnen skulle förbjudas på skyddsområdet. Fartygstrafik inom skyddsområdet borde begränsas för att undvika oljeolyckor.
Sjöfågeljakt och säljakt skulle förbjudas, men inte hållbart fiske med andra redskap än trål. Begränsningarna skulle inte få inte strida mot landskapslagarna om fiske och jakt.

Patrik Dahlblom