DELA

Naturområde kan bli polissak

Buskar klippta som bollar och fällda hassellundar. Stadens markavdelning har tröttnat på de boendes ingrepp på det naturskyddade området i Östernäs och var i går på väg att polisanmäla.
Men fastighetsägarna menar att deras skötsel är nödvändig och enligt avtal.
Mariehamns stad tänkte polisanmäla de ingrepp som man tycker att de boende längs Östernäs strandpromenad gör på naturområdet. Men i går uppdagades det att ett gammalt beslut kan ge de boende rätt att delta i skötseln av området och staden måste nu utreda saken vidare innan man polisanmäler.
Avtalet ska ha slutits när båtklubben Ekstocken ville anlägga två småbåtshamnar längs en tjugometersremsa i området. Medlemmar i klubben menar att det i och med att förslaget godkändes även bestämdes att medlemmarna skulle sköta området mellan och omkring hamnarna.
– Hade vi uppfattat att staden ville att vi skulle göra på något annat sätt hade vi gärna överlåtit skötseln åt dem, det är mycket jobb, säger en av medlemmarna.
Det var när en av fastighetsägarna nyligen fällde en hassellund som markavdelningen fick nog. Man har länge ansett att de boende gör överträdelser men det här var det grövsta man varit med om. Stadsträdgårdsmästare Anne Nordblom fotograferade ingreppen och förberedde för polisanmälan.
– Men det gäller egentligen hela sträckan längs stranden. De boende har helt enkelt tagit stadens mark i egen besittning, säger Anne Nordblom.


I samförstånd
En av de boende längs strandremsan berättar att han har ägnat sig åt en del finputsande under de 20 år han bott i området.
– Jag råkar vara en sådan som vill ha det snyggt och trevligt omkring mig och staden har inte haft resurser att sköta området. Jag har svårt att tro att de skulle satsa mer pengar nu när det är dåliga tider, säger han.
Läs mer i papperstidningen.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax

tfn 528 468