DELA

Naturinspiration på dagisschemat

Hur får sorken mat på vintern? Eller haren? Och hur skall man hålla fötterna varma när man är utomhus den här tiden på året?
De frågorna och många fler ställdes i Finströmsskogarna i går då dagispersonal var på naturkurs.
Alla som har några år på nacken vet att barn förr tillbringade mycket mera tid ute i det fria och att ungarna året om kunde få uppmaningen att gå ut och leka.
– Nu är det inte längre en självklarhet att gå ut. Det finns lockelser inomhus, som till exempel datorer, och ett stort utbud av olika typer av arrangerade aktiviteter, säger naturskolläraren Anna Idman.
Går barnen inte eller sällan ut växer de upp utan den speciella känslorelation till naturen som uppstår av just lek i det gröna. Naturen är och förblir indifferent och som vuxna människor kan de bli helt likgiltiga inför naturens värden.
– Det man bryr sig om vill man värna om. Det är alltså viktigt ur natur- och miljösynvinkel att redan tidigt i livet ge barnen en positiv relation till naturen, säger Idman.
Anna Idman är anställd på Naturskolan Uttern i Sjundeå där man redan under lång tid har jobbat med att lyfta fram naturen som en rolig, inspirerande, intressant och viktig del av vårt liv. Aktiviteterna vid skolan är många och verksamheten sträcker sig från att bland annat erbjuda barn skoldagar ute i naturen till att ordna specialkurser för pedagoger.
All verksamhet sker inte i Sjundeå. I går var Idman på Åland för att leda en fortbildningskurs i utomhuspedagogik för dagispersonal.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax