DELA

Nato skrämmer inte lagtingsledamöter

Kan Åland säkra sin demilitariserade status om Finland går med i Nato?
Det debatterade lagtinget i går.
Varken kansliministern Wille Valve (M) eller Harry Jansson (C) är rädda för vad som händer om Finland går med i den nordatlantiska fördragsorganisationen Nato.
Lagtinget debatterade landskapsregeringens meddelande om en policy för Ålands demilitarisering och neutralisering.
Wille Valve tror att ett medlemskap skulle kunna stärka neutraliserings- och demilitariseringsprincipen. Nato inrymmer redan demilitariserade områden och har visat att man kan ta hand om dem utan att kränka deras suveränitet.
– Det är ingen fråga vi ska ta lätt på, säger Harry Jansson.
– För min del är upplägget enkelt. Man ska stå utanför det militära samarbetet men ändå ska Åland vara en del av Natos försvarssystem i och med att Finland blir medlem.
Åland har ingen formell roll om ett finländskt medlemskap ska godkännas. Men enligt självstyrelselagen kan landskapet ges tillfälle att delta i förhandlingar om fördrag och internationella förpliktelser ”som kan ha särskild betydelse för landskapet”. Så det finns möjligheter att se till att Ålands status lyfts fram i en förhandlingsprocess, säger Harry Jansson

Från objekt till subjekt
Lagtingsveteranen Barbro Sundback (S) minns en tid runt åttiotalets början när åländska politiker betraktade sig som ”objekt”. Försvar, säkerhet och utrikespolitik ansågs vara rikets behörighet.
Sedan dess har landskapets ställning som demilitariserat och neutraliserat område stärkts trots krig och skiftande ideologier i omvärlden. Landskapet har gått från att vara objekt till subjekt.
Åland ska vara så väl insatt i nordiskt försvarsarbete att man kan kräva att den folkrättsliga statusen beaktas, säger Sundback. Men landskapet ska inte ha synpunkter på hur försvarsarbetet bedrivs. Och landskapet ska inte utnyttja demilitariseringen som påtryckningsmedel mot Finland för att uppnå andra politiska mål.
Sundback har ingen uppfattning om Finland ska gå med i Nato eller inte. Men hon tror inte att ett medlemskap skulle minska militärpolitiska spänningar.
– Vi skulle igen riskera att hamna i ett öst-väst-spänningsfält.

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax