DELA

Nätkurs lär ut om Åland

Alla som arbetar med turism har nu möjlighet att enkelt lära sig mer om Åland, från stenålder till självstyrelse.
Redan i våras smygstartade det helt nätbaserade projektet ”Vägen till ett välkomnande Åland” när öspelsfunktionärerna fungerade som testpersoner. Nu är man redo att släppa kursen även till andra som arbetar inom turistnäringen.
– Kursen höjer den allmänna kunskapen om Åland och vi vet alla att med kunskap kommer stolthet och stolta värdar är goda värdar, säger projektledare Mattias Eriksson.
Via hemsidan www.ha.ax/turismutveckling kommer alla åt kursen. Där kan man bland annat bekanta sig med Ålands historia ända från stenåldern och framåt samt mer om hur ett värdskap fungerar. Dessutom finns en möjlighet att testa sina egna kunskaper genom ett Ålandstest med flera kategorier.
Projektet är finansierat av EU och Ålands landskapsregering och ägs av Högskolan på Åland med Ålands hotell- och restaurangskola som medsökande. Kurserna är producerade i samarbete med Strax online.
– Kursen är ämnad för alla som jobbar inom besöknäringen och inte minst alla säsongsanställda, säger Eriksson.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax