DELA

Nästan 20 procent mer smör för ÅCA

Ålands centralandelslag ÅCA tillverkade 198 ton smör i fjol – 18,6 procent mera än året före.
Också mjölkinvägningen ökade under fjolåret.
På ÅCA:s vårstämma som hölls nyligen tillsattes en trivselgrupp som ska skapa fler gemensamma aktiviteter för mjölkleverantörerna. I trivselgruppen sitter tre kvinnor – Yvonne Mattsson, Li Söderlund och Susanne Bomansson, berättar företaget i ett pressmeddelande.
Hannah Nordberg utsågs till sammankallare i valberedningsgruppen inför styrelsevalet. Övriga medlemmar i valberedningen är Frej Bomansson och Patrik Karlsson.
Drygt 40 gårdar fick priser för bästa kvalitet på mjölken i ett år, fem år och tio år. Ålands hushållningssällskap delade ut priser för bästa kor.
Omsättningen sjönk i fjol på hemmamarknaden från 73 procent av den totala omsättningen till 65 procent jämfört med 2009. Exporten till Sverige har däremot ökat från 13 till 22 procent. Omsättningen på marknadsområde Finland har sjunkit från 14 till 13 procent. (ao)