DELA

Nästa steg närmar sig för Eckerö-Birka

Anställda på chefsnivå och personal inom ekonomi och it kan drabbas när Rederi ab Eckerö slår ihop funktioner efter att köpet av resten av aktierna i Birka Line är avslutat.
– Inga beslut är fattade än, säger koncernchef Björn Blomqvist.
Han påpekar att anbudstiden för de resterande cirka 15 procent av Birka-aktierna inte ännu är slut. Tiden går ut den 30 november.
– Vi hoppas att vi nu kan köpa hela Birka, säger Björn Blomqvist.
I går gav en decimerad Birka-styrelse rekommendationen till Birka-ägarna att acceptera Eckerös anbud. Styrelsemedlemmarna Magnus Lundberg och Sören Pettersson hade förberett utlåtandet och Jukka Suominen, ordförande i både Eckerö och Birka, deltog för att göra styrelsen beslutför.
Medlemmarna Marika Palmqvist och Johan Dahlman deltog inte eftersom de sitter i båda bolagens styrelser.


Mindre handel
Den förra Birka-styrelsen sa nej till anbudet för att man ansåg att det var för lågt – 17 respektive 16 euro per A- och B-aktie – men den nuvarande styrelsen hänvisar till att Birkas aktiekurs på Helsingforsbörsen legat på eller under budet sedan mars och att aktieägarsituationen i Birka sannolikt kan resultera i mindre handel och försämrad likviditet i Birkas aktier och inverka negativt på aktiekursen.
Redan i det inledande köpbudet från i våras konstaterades att Eckerökoncernens och Birka Lines funktioner är delvis överlappande och att ett köp av Birka kan leda till sammanslagningar som leder till förändringar i Birkas ledning och personal. Områden som berörs är till exempel koncernadministrationen, inköp, marknadsföring och it. Också Eckerökoncernens personal kan beröras. Effekter kommer att klarna så småningom, heter det.


”En liten del”
Enligt Björn Blomqvist kommer bara en liten del av det totala antalet anställda att beröras.
– Det är inte den operativa verksamheten, alltså de som möter kunderna och som jobbar ombord – som kommer att drabbas.
Han tycker att det är för tidigt att spekulera i vad som kommer att hända.
– Det finns inga hemliga planer eller redan fattade beslut.
Ska någon vara orolig över jobbet?
– Inte tycker jag väl det. Vi tar en sak i taget.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax