DELA

Närmare gemensamt avlopp på norra Åland

Kommunstyrelserna i Finström, Saltvik och Sund har nu godkänt det nya förslaget om Norra Ålands avloppsvatten.
Den största skillnaden i det reviderade förslaget är att investeringarna inte räknas enligt flöde.
Nu går ärendet vidare till respektive fullmäktige.
Ärendet om en gemensam avloppsledning för Finström, Saltvik och Sund har diskuterats länge i de tre kommunerna.
– De gemensamma investeringarna i Finström och Mariehamn stads Lotsbroverket har enligt tidigare avtal beräknats enligt verkligt flöde, men då Sund inte hade något flöde var det heller inte med och delade på kostnaderna, säger Finströms kommundirektör Katarina Sundberg.
Enligt det nya avtalet som kommunstyrelserna i veckan godkänt skall Sund och Saltvik betala ledningarna i sina egna kommuner. De gemensamma investeringarna i Finström och Lotsbroverket skall fördelas enligt reserverat flöde.
De reserverade flödena har förändrats. Finström har reserverats ett flöde på 160.000 kubikmeter, Saltvik på 80.000 kubikmeter och Sund på 30.000 kubikmeter.
Finströms flöde beräknas således vara större i det nya avtalet än i det gamla, medan Saltvik ligger kvar på samma beräknade flöde och Sund får ett mindre beräknat flöde. (ke)