DELA

Närmare Åland med ”Vinden drar”

Det är roligare och går lättare med sång. Så kunde man kanske sammanfatta ett nytt inslag i Medis svenska för invandrare.
”Vinden drar” och ”Vem kan segla” har hjälpt eleverna att komma i språket via Lasse Sundbloms musiklaboratorium.
Gabriella Nordlund, lärare i svenska för invandrare, berättar att femton elever gått den fördjupade heltidskursen, Sfi 3, sedan i september. De har inte bara studerat språket utan också det åländska samhället och kulturen.
Eleverna har gjort stidiebesök och fått språkpraktik. Ett nytt inslag har varit att man åtta gånger under våren arbetat med talproduktion och sång i musiklaboratoriet under musiklärare Lasse Sundbloms ledning.
– Man har gjort egen musik, gjort radioprogram och börjat dagarna med att sjunga tillsammans.


Bra uttalsövning
Lasse Sundblom berättar att man genom sångerna kunnat jobba mycket med uttal eftersom de åländska visorna innehåller en hel del ord och ljud som är svåra för den som inte har svenska som modersmål, bland annat u-ljuden och sje-ljuden.
– Vi har också spelat in en cd med eleverna, säger Lasse och blir smått entusiastisk när han spelar upp ”Vem kan segla”.
– Här här, hör hur fint u-ljudet är när de sjunger ”utan vind”, och ”utan åror”!
Läs mer i papperstidningen.

JAN KRONHOLM