DELA

Näringsministern gillar hotellplaner

Näringsminister Fredrik Karlström applåderar bolaget Colorful Hotels hotellplaner för Lotsberget.
– Jag lyfter på hatten. Det har gjorts en massa planeringsjobb utan att det har kostat landskapet en cent, säger han.
Under gårdagens lunchmöte med projektets huvudman Stefan Eriksson fick näringsminister Karlström och finansminister Roger Nordlund en första presentation av det planerade hotellet på Lotsberget i Mariehamn. Från Mariehamns stad deltog stadsdirektör Edgar Vickström och kanslichef Emma Dahlén.
– Det var också första gången jag kom i kontakt med Eriksson, berättar han efter mötet.
Näringsministern är imponerad över det jobb som personerna bakom Colorful Hotels har gjort hittills.
– Oftast kommer folk till mig och ber om bidrag för att göra en utredning av en affärsidé. Men det här bolaget har inte bett om några pengar trots att många miljoner redan har lagts ner på projektet.
Också staden är positiv, säger han.
– Det skulle vara fantastiskt för hela Åland ifall hotellkapaciteten ökar med 10.000 kvadratmeter och 150 rum. Det skulle generera många kringeffekter. Dessutom följer det helt den linje jag förespråkar, att det bör satsas på större och färre projekt för att få större dragningskraft.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre