DELA

Näringsministern är jävig i golffrågan

LAGTINGET. Det råder ingen tvekan om att näringsminister Torbjörn Eliasson (C) är jävig i golffrågan, säger Roger Jansson (FS).
Under fredagens frågestund ville han ha svar på enligt vilken lagtolkning ministern har funnit sig ickejävig.
Torbjörn Eliasson har fattat beslut i frågor som rör en eventuell golfbana på Stornäset, trots att hans son Jesper Eliasson är vice ordförande för Ålands golfklubb som driver frågan.
Roger Jansson, som tidigare suttit sex år i landskapsregeringen, säger att landskapets praxis är att en minister ska jäva sig om det ens finns en osäkerhet kring om att han eller hon är jävig.
– Övriga ledamöter och lantrådet ska se till att ett sådant förfarande följs.

Tog upp paragrafer
Enligt förvaltningslagen är Torbjörn Eliasson klart jävig på två punkter, menar Roger Jansson. Dels rör ärendet hans barn, dels finns ”annan omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för ministerns opartiskhet”.
På två punkter är ministern indirekt jävig, enligt Roger Jansson. Ministern ”har biträtt någon i saken” och ”ärendets utgång medför synnerlig nytta för närstående”.
Torbjörn Eliasson säger att han konsulterat flera jurister i frågan. Det har varit svårt att få ett entydigt svar.
– Jag gjorde till slut bedömningen att jag inte var jävig.
Hur bedömer då näringsministern den kontraproduktiva effekten av sitt agerande när det gäller golfens framtid på Åland, ville Roger Jansson veta.
– Jag bedömer att det inte är kontraproduktivt, svarade Torbjörn Eliasson.

Diskuterats tidigare
I april meddelade Torbjörn Eliasson att han inte tänker fatta beslut i frågor som rör en eventuell golfbana på Stornäset. Han sade att han inte uppfattar att jäv föreligger rent juridiskt, men att man ändå kan tvivla på hans opartiskhet i frågan om en ny golfbana. Förvaltningschef Arne Selander sade dock till Nyan att han inte uppfattade att det förelåg jäv i det aktuella fallet:
– Rent allmänt får jäv inte användas som ett sätt att slippa fatta obekväma beslut.
Nyligen gav Torbjörn Eliasson avslag på Ålands golfklubbs begäran från 15 september i fjol om att få arrendera 70 hektar landskapsmark på Stornäset i Kastelholm. Näringschef Linnéa Johansson antecknade skiljaktig mening till beslutet eftersom näringsministern enligt hennes mening var jävig.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax