DELA

Näringsminister Eliasson trädde i tjänst

LAGTINGET. Helt enligt planerna valdes företagaren Torbjörn Eliasson (C) till ny näringsminister av lagtinget i dag.
Genast efter att lagtinget valt Torbjörn Eliasson (C) till ny näringsminister fick han svära ministereden i landskapsregeringens mötesrum. Talman Roger Nordlund (C), landshövding Peter Lindbäck och hela landskapsregeringen deltog i ceremonin.
Eliasson valdes efter att Jan-Erik Mattsson (C) avsagt sig uppdraget som näringsminister.
Den färske näringsministern fick genast ta itu med tilläggsbudgeten som lanskapsregeringen skulle behandla under kvällen.
Eliasson valdes till ny minister med 17 röster för och inga röster mot. Sju ledamöter var borta och fem avstod från att rösta. (ns)