DELA

Näringslivet skärper tonen om förpackningslagen

Den åländska lagen om producentansvar strider mot EU-rätten, hävdar Ålands näringsliv som kräver att landskapsregeringen i rask takt gör nödvändiga ändringar.
Annars anmäls landskapsregeringen till EU-kommissionen, hotar man.
I ett pressmeddelande som Ålands näringsliv skickade ut i går berättar man att en lokal advokatbyrå under sommaren har gjort en utredning om den åländska producentansvarslagen i förhållande till EU-rätten.
Slutsatsen är att den åländska lagen om producentansvar för förpackningar kan ifrågasättas på tre grunder:
Producentansvarsavgifterna är ett handelshinder. Importörer betalar dubbla avgifter vilket innebär att importerade varor diskrimineras jämfört med varor som produceras och säljs inom landskapet.
Systemet uppnår inte sitt syfte och är oproportionerligt.
Konstellationen med Mise som tillsynsmyndighet och Mises dotterbolag som marknadsaktörer orsakar en snedvridning av konkurrensen.

Kräver åtgärder
Ålands näringsliv kräver att landskapsregeringen omedelbart vidtar följande åtgärder:
Den åländska definitionen av producent måste göras snävare så att den inte omfattar butiker och affärer.
Landskapsregeringen måste genast införa ett avräkningssystem så att producenten kan tillgodoräkna sig avgifter i tidigare led.
Systemet för producentansvar måste göras gränsöverskridande så att det inte utgör ett handelshinder.
Ålands näringslivs vd Daniel Dahlén hävdar att den åländska producentansvarslagen inte håller juridiskt i EU.
– Om vi gör en anmälan till EU-kommissionen så är vi övertygade om att vi vinner processen. Det är så stora fel i lagstiftningen, säger han.

Tillbakavisar kritiken
Fredrik Karlsson, verksamhetsledare för Mise vars dotterbolag Proans (Producentansvar ab) är, tillbakavisar Ålands näringslivs påståenden punkt för punkt.
– Till exempel är påståendet om att företagen inte kan räkna sig redan betalda producentavgifter till godo felaktigt. Det handlar bara om att företagen saknar rutiner för detta.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre