DELA

Näringslivet redo investera 20 miljoner euro

Sunds kommun har länge utrett möjligheterna att anlägga en ny högklassig turistanläggning på norra Prästö. Det finns ett konkret erbjudande från det privata näringslivet om att investera cirka 20 miljoner euro.
I somras skickade kommunstyrelsen en förfrågan till landskapsregeringen. Sunds kommun uppmanar landskapsregeringen att sammankalla till ett gemensamt möte för att utreda möjligheterna till att anlägga en ny turistanläggning i området.
– Det skulle bli något av Havsviddenmodell med en huvudanläggning och flera aktiestugor, säger kommunstyrelsens ordförande Krille Mattsson.
Det 50 hektar stora naturskyddsområdet ägs av landskapet och Sunds kommun vill veta om markägaren kan tänka sig att sälja marken eller arrendera ut den. Det skulle även bli aktuellt med ändringar av delgeneralplanen.


Bra dialog
Krille Mattsson berättar att en grupp investerare tog kontakt med kommunen för tre år sedan. Han vill i det här skedet varken gå in på vilka de är eller varifrån de kommer.
Ett av kommunens förslag är att det 50 hektar stora området görs om till ”parkområde” som förblir öppet för allmänheten. Genom att bygga på plintar skulle man skydda och bevara områdets natur. Därtill byggs mindre grusvägar mellan byggnaderna.
Krille Mattsson säger att kommunen fört en konstruktiv diskussion med både landskapsregering och tjänstemän. Han räknar dock med ett negativt besked.
– Vi har fått tydliga indikationer på att det blir så.
Som orsak nämner han dels områdets storlek, dels hänsynen till de naturvärden som finns på platsen.


Privata områden
Men även om det blir ett nej från landskapsregeringen så ger sig inte Sunds kommun. Trots att investerarna, enligt Krille Mattsson, nu även letar lämpligt område på andra delar av Åland så funderar kommunen på att höra sig för hos privata markägare. Prästö är dock uteslutet.
– När det gäller Prästö så är det just den norra delen som fallit investerarna på läppen.
Kulturminister Britt Lundberg (C) hade upp ärendet vid en så kallad enskild föredragning i tisdags. Hon vill att hela landskapsregeringen ska få möjlighet att diskutera och ta ställning i ärendet. Det görs eventuellt vid plenum i dag.
– Så brukar vi göra när det handlar om en så pass stor och viktig fråga mellan en kommun och landskapet.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax