DELA

Näringslivet i fokus på jätteseminarium

Ett par hundra företagare och företrädare för regioner och kommuner i både Finland och Ryssland kommer till Mariehamn år 2014.
Temat är bland annat hållbar utveckling och turism och ett av målen är att skapa nya affärskontakter.
Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) och vice ordförande Sara Kemetter (S) har deltagit i en rysk-finsk vänkommunkongress som förra veckan arrangerades i S:t Petersburg i Ryssland.
Kongressen är stor med ungefär två hundra deltagare från Finland och Ryssland och den hålls var femte år.
– Nästa kongress kommer att äga rum i Åbo år 2017, men efter inbjudan och tal av Petri Carlsson i kongressplenum beslöt en enhällig kongress att redan träffas och ha ett 2-3 dagars vänskapsseminarium med näringslivsfokus år 2014 i Mariehamn på Åland, skriver de två åländska deltagarna i ett pressmeddelande.
– Temaområden för seminariet kommer, efter kongressbeslut, att vara vattenhantering, hållbar energi, kommunalteknik, bioteknik, träbyggande och turism.
Det här betyder att hotellen i Mariehamn om två år fylls av dels representanter för både ryska och finländska kommuner, städer och regioner och dels företagare som skall erbjudas möjligheter till så kallad ”match-making”.
Läs mer i fredagens papperstidning

Titte Törnroth-Sarkkinen