DELA

Näringslivet finansierar utbildning för chaufförer

De som i framtiden vill köra lastbil i yrket måste ha gått en grundläggande utbildning. Ålands yrkesskola drar igång en med start nästa år. Nytt är att det blir tillsammans med Transmar som står för ungefär hälften av totalkostnaden.
Som Nyan tidigare berättat kräver ett EU-direktiv att samtliga yrkeschaufförer går en fortbildning var femte år medan blivande chaufförer måste gå en grundläggande utbildning för att få yrkeskompetens inom transportbranschen.
I den sistnämnda frågan startar Ålands yrkesskola i januari nästa år en drygt tre månader lång utbildning fördelat på 280 timmar. Detta gör man i samarbete med Transmar som ställer sina fordon och terminalen med perronger till förfogande, samt bekostar det bränsle som går åt.
– Det är otroligt stort av Transmar att gå in och göra det här, något som egentligen ligger på yrkesskolan. Det är kul att visa på nya grepp där näringsliv och skola närmar sig varandra, säger Jesper Eliasson, ordförande för skolans direktion.
– Det här höjer statusen för hela transportyrket.
Yrkesskolans rektor Lars Selander är naturligtvis även han glad.
– Det här är något som båda vinner på. Branschen behöver kontinuerligt nya chaufförer och skolan har begränsade resurser, säger han.
Hade utbildningen kunnat genomföras utan samarbetet?
– Vi hade försökt på något sätt, medel finns ju i budgeten. Men nu har vi pengar som kanske blir över eller som kan styras in i en annan verksamhet. Vi har en mycket ansträngd budget, säger Selander.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström