DELA

Näringslivet aktivt ut i valdebatten

– Nu är det dags att visa mod.
Det skriver Ålands näringsliv som för första gången inför ett val nu listar vad som krävs av de nya politikerna för att få ett mer företagsvänligt Åland.
– Nu krävs krafttag. Vi måste tillsammans fokusera på det som generar pengar till samhället. Om vi inte gör det kommer Åland att stå som förlorare i den allt hårdare globala konkurrensen, skriver Ålands näringsliv som väljer att gå ut i valdebatten med en lista på åtgärder som behövs för att Åland skall stå bättre rustat inför den hårdnande konkurrensen.
Målet är bland annat att minska på byråkratin, att locka hit fler inflyttare och att anpassa utbildningen bättre. Hur det skall göras presenteras med en lista.
– Vi måste hitta nya branscher, nya marknader och nya entreprenörer, vi har ett näringsliv som har möjligheter att utvecklas och växa. Om bara förutsättningarna ges. Ett öppet, obyråkratiskt, framåtriktande sinnelag måste dock till. Vi måste våga ta tag i de stora frågorna. Vi har möjligheterna och vi vet att vi kan. Nu är det dags att visa mod, är valbudskapet från Ålands näringsliv.
Läs hela listan på näringslivets krav i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen