DELA

Näringsavdelningen följer utvecklingen i Visit Åland

I kväll behandlas kravet på extra föreningsmöte på Visit Ålands styrelsemöte.
På landskapets näringsavdelning följer man noga med vad som händer inom föreningen där det stormat rejält under den senaste tiden.
Från Visit Ålands kontor beklagar man att kallelsen till det extra föreningsmötet, som annonserades ut till torsdag 26, skickades ut för tidigt. Enligt föreningslagen ska kravet på extra möte lämnas till styrelsen som ska sammankalla till mötet. Styrelsen behandlar medlemskravet på möte när styrelsen träffas i kväll måndag och ny kallelse skickas ut genast efteråt, är beskedet.
Nya Åland kontaktade Visit Ålands uppdragsgivare, landskapets näringsavdelning, för att höra hur avdelningschef Linnea Johansson ser på föreningens arbete och turbulensen.
Hon hänvisar till det resultatavtal som landskapsregeringen och Visit Åland numera ingår varje år.
– Där står det vad pengarna ska användas till, säger hon.
Vad tycker du om turbulensen som råder nu inom Visit Åland?
– Det är viktigt att destinationsmarknadsföringen sköts professionellt för det avspeglar sig på företagens resultat. Det är klart att vi följer med vad som händer nu när det också ska bli extra medlemsmöte. Vi lägger väldigt stort ansvar på branschen och vi måste tillsammans se hur vi ska komma vidare.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre